Vad är sant och vad är lögn om Love Nepal

Det finns två sätt som vi kan förhålla sig till gällande den hårda kritik som nu på sistone har förts fram mot den kristna organisationen Love Nepal. Den ena är att antingen allt det som nu Love Nepal utsatts för genom hård granskning och ifrågasättande har iscensatt sav oerhört mörka och destruktiva krafter som inte vill något annat än deras olycka och därför vill man inför hela världens åskådande se dom bli korsfästa till. Allt till tonerna av både missriktade eller falska anklagelser på en och samma gång som nu har riktats mot dom.

Eller så är vart enda ord av det som nu familjen Alfvén gått ut med som förklaringar till sant. Vartenda ord.

Så vem ska man då tro på är frågan?

Vad som i det här läget ändå måste anses vara bekymmersamt för familjen Alfvén för att man ska ta deras ord på allvar och ta deras sympati är att Jonatan Alfvén, nu backar och tar tillbaka vad han tidigare har gått ut med för uppgifter.Så här skriver Annelie Wester på sin Facebooksida.

LOVENEPAL BACKAR
LoveNepal har nu backat helt från att de har drivit hem i Nepal och att de har fritagit flickor ur bordeller. Efter min kritik skriver på sin hemsida att de själva inte är delaktiga i fritagningar mer än ekonomiskt. Jonatan Alfven har också backat från lögnerna om att han köper flickor i bordellerna som en slags hemlig agent, utöver den enda gången jag nämnde ovan. Fast de påstår samtidigt att det är lögn när jag skriver det.

Läs mer här.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10212547787305546&id=1109393205

Det som allt som ofta kännetecknar den som ljuger är att antingen har man glömt bort vad det var man en gång hade sagt, eller så snärjer man in sig ännu mer och fler lögner som det kan visa sig vara nog så snårig skog att ta sig ut av egen kraft.

Det är ingen tvekan om att det nu råder i det närmaste total förvirring kring turerna om det här, men att tillskriva Aftonbladet och Expressen som vore dom det enda och sanna rättesnöret till att stå som enväldiga sanningsvittnen gällande både det här och mycket annat av det skrivs för slags alster i dessa tidningar är att grovt överskatta deras betydelse som sanningsbärare.

Läs mer här.

http://aletheia.se/2017/07/04/forvirrad-av-anklagelserna-mot-lovenepallove-hope-aletheia-summerar/

 

 

 

Annonser