Några röster om det andliga klimatet i Sverige

Även fast det kan tyckas och som det verkar som att kristenheten i det här landet på senare år har lamslagits av nån slags andlig dvala, och där det är få som ens orkar plocka fram sin Bibel till att läsa ur den, än mindre saknar man inspiration till att be. Men fortfarande finns det en kvarleva bland de som inte har gett upp hoppet för vårt land och som likt förkunnaren, Ingemar Helmner, utbrister. Var finns nöden och smärtan bland Guds folk idag? Han fortsätter med orden.

Jag tror att vi, i en tid som denna, behöver be att Gud lägger nöden över våra liv, att vi får ”gåvan att gråta och bedja”, inte bara forma vackra böneord. Bön är inte teknik, prestation och vältalighet. Vågar vi be om en andeutgjutelse som får till följd att hela församlingar börjar gråta i nöd för människors eviga väl?

http://www.varldenidag.se/bonekronika/var-finns-noden-och-smartan-bland-guds-folk-i-dag/Bbbqfn!dZpYGz2m9pYQxUAbneaaxQ/

I lördags anlände 13 personer till Sverige som har känt sig manade och kallade till att be för vårt land. Så här säger böneledaren och biskopen Jackson Sangiza.

Böneledaren Biskop Jackson Sangiza, Tanzania, om det andliga läget i Sverige:
”– Vi känner en sorg för att Guds församling svalnat av i Sverige. Guds kraft är borta, menar Sangiza.
– Många kristna har lämnat intimiteten med Gud. Då tappar man längtan och törsten efter Gud och Guds ord.

Stanley Sjöberg skriver om där man har lagt betoningen inte först och främst på innehållet i det budskap som idag framförs utan på hur man kan vinna så mycket poäng som möjligt i att bete sig på ett sådant sätt att vilken professionell clown eller stå-upp-komiker som helst skulle stå som rent tafatt i jämförelse.

Här Sjöbergs träffsäkra ord.

”Predikan” har i delar av frikyrkan fått karaktär av stå-upp-komik och underhållande retorik som presenterar evangeliet så lättsamt och abstrakt som möjligt, med trevlig klädsel, ordval och beteenden, för att undvika det heliga.

http://www.dagen.se/kronikor/stanley-sjoberg-var-tid-kraver-saklighet-1.994401

 

Annonser

Är det nån mening med att be?

Ibland händer att jag i samband med att när jag är ute och går med vår hund samtalar jag under tiden med Gud. Jag är en av den bestämda uppfattningen att visst kan det vara bra och att man då och då i enskildhet stänger dörren om sig och där ägnar en stund i bön helt allena med Gud. Men eftersom bön är ett så mångfacetterat ämne så går det enligt min mening inte att sätta etikett på det, att det måste gå till på ett visst sätt iklätt med en massa religiösa ritualer, det är och känner jag mig helt befriad från, tror att Gud lyssnar till mina böner, oavsett om jag står, sitter eller böjer mina knän, det är inte hur man ber utan att man ber som är det avgörande och som betyder nått.

Ibland har det hänt att jag hört från en del kristna som säger Jag ber och ber men ändå händer det aldrig nåt när jag ber. Och just den här känslan av att tala rätt ut i luften till någon som inte tycks vara det minsta intresseras över att man ber är jag själv mycket bekant med hur det känns, för när man känner att man inte har tilliten till att Gud varken lyssnar eller tar nån som helst notis till när man ber, det kan få vem som helst att känna sig omotiverad till den uppgiften, för och om jag skall vara helt ärlig så i det flesta fall när jag har varit i bön så har jag för det första väldigt sällan märkt att Gud har talat till mig, och än mindre på något sätt manifesterat att han har lyssnat till mina böner och gett mig klara och direkta bönesvar som svar på mina böner.

Det här är ett mycket stort men också svårt ämne att skriva om, ibland har jag funderat på hur mycket bra böcker jag än har läst i det här ämnet så är det precis som att det i praktiken inte har lärt mig ett dugg om hur det här fungerar, kanske var det rent av meningslöst av mig genom att försöka förkovra mig i vad det handlar om att be genom att öka min förståelse och litteratur genom att läsa om det? Jag vet inte, har inget färdigt svar på den frågan. Faktum är att trots att jag har varit kristen i mer än 30 års tid så känner jag mig allt som ofta som en nybörjare, en som knappt vet och till fullo förstår vad det handlar om.